ÁSZF

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)
(hatályos: 2019.08.22.-től)

 1. A Webshop szerződés alanyai
  • Szolgáltató:

A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop) üzemeltetője Szalai-Novák Petra egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató).

 

Székhely és levelezési cím:             6500 Baja, Venyige u. 48. fsz. 3a.

Nyilvántartási szám:                       35647030

Adószám:                                     66522449-2-23

Bankszámlaszám:                          11732033-29909472-00000000 (OTP)

Internet:                                       www.footballmania.hu

E-mail:                                          info@footballmania.hu

Mobil:                                           +36/70/3366494

 • Vásárló (továbbiakban Vásárló):

A Webáruházban csak érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók vásárolhatnak.

 1. A Webshop szerződés tárgya
  • A szerződés tárgya a Webáruházban feltüntetett és megvásárolható termékek köre.
  • A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.
  • Minimális rendelés a Webáruházban nincsen.
  • A termékek árai:
 • A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (ÁFA-val) emelt árai vannak feltüntetve.
 • A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.
 • A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 1. A Webshop Szerződési Feltételek közzé tétele és hatálya

 

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop Szolgáltató a Football Mania Online Webshop szolgáltatást biztosítja.
 • A Webshop Szerződési Feltételeinek Vásárló által történő elfogadása a Webshop Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a www.footballmania.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételei módosultak, a Vásárló a változásokról a www.footballmania.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet a „Jogi nyilatkozatok” oldalon.

 

 1. A Webshop szolgáltatás területi hatálya

 

 • A Webshop az internet sajátosságai miatt a világ bármely pontjáról elérhető. A Szolgáltató azonban csak a Magyar Köztársaság területére leadott megrendeléseket fogadja el.

 

 1. A Webshop szerződés létrejötte és módosítása
  • A Webáruházban történő vásárláshoz regisztrációra van szükség. A regisztráció a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.
  • A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba, valamint egy valós e-mail cím megadására van szükség. A vásárláshoz mindezeken kívül a Vásárló szállítási és számlázási adataira van szükség, melyet a későbbiekben lehet megadni.
  • A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a Webáruházba történt belépést követően – a „Saját adatok” menüpontban bármikor módosíthatja.
  • Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.
  • A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával a Webáruház Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) elfogadja.
  • A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az 1.1 pontban megadott e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor törli.
  • A Rendelés menete:
   • A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.
   • A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését telefonon, az 1.1 pontban megadott e-mail címen és a Webáruház rendszerén keresztül adhatja le.
   • A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az 1.1 pontban megadott e-mail címre küldött levélben kérheti.
   • A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Szolgáltató részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.
  • A szerződés létrejötte személyes átvétel esetén:
 • Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Szolgáltató 1 munkanapon belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) személyesen átvehető(k)-e és mikor.
 • Személyes átvétel esetén a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A szerződés a termék személyesen történő megvásárlásával és átvételével egyidejűleg jön létre és teljesül.
  • A szerződés létrejötte házhozszállítás esetén:
 • Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Szolgáltató 1 munkanapon belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) postázható(k)-e és mikor.
 • Házhozszállítás esetén a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés a Szolgáltató által a postázás megtörténtéről szóló visszaigazoló e-mail-lel jön létre.
  • A szerződés teljesülése:
 • A szerződés teljesítésének határideje – a postázás megtörténtéről, vagy a személyes átvétel lehetőségéről szóló e-mail elküldésétől számított – 10 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.
 • Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a Szolgáltató a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.
  • A megrendelés módosítása, törlése

 

 • A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben Vásárló módosítani illetve törölni szeretné megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a visszaigazolásban megadott kiszállítás tervezett időpontját megelőző munkanapon, 17:00-ig.
  • Jogi kötelezettség vállalás
 • A Szolgáltató betart minden a Magyar Köztársaság jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon regisztrációról és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.
 1. Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek
  • Szállítási feltételek:
 • A Webáruházban megrendelt termékek házhozszállítását a GLS végzi.
 • Házhozszállítás díja: Amennyiben a megrendelés teljes bruttó összege nem haladja meg bankszámlára történő előreutalás esetén a 19990 Ft-ot, utánvét esetén a 29.990 Ft-ot, úgy a házhozszállítás díja bruttó 1990 Ft .
 • Amennyiben a megrendelés bruttó összege meghaladja a bankszámlára történő előreutalás esetén a 19990 Ft-ot, utánvét esetén a 29.990 Ft-ot, akkor a szállítási díj ingyenes!
 • A termékek szállítási határideje 2-5 munkanapot vesz igénybe.Amennyiben a kiszállítás ezen határidőkön belül nem tud megvalósulni, a Szolgáltató ügyfélszolgálata tájékoztatja a Vásárlót és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.
 • Házhozszállítás esetén a termékeket a Szolgáltató munkatársa csomagolja be, mely szolgáltatásért külön díj nem kerül felszámításra.
 • Valamennyi csomag esetében mellékelten megtalálható a vásárlásról szóló blokk, és/vagy a termékek vételárát, valamint az egyéb járulékos költségeket tételesen tartalmazó számla, valamint a megrendelés napján érvényes, írásba foglalt Általános Szerződési Feltételek.
  • Fizetési feltételek és egyéb járulékos költségek:
 • Utánvét: A Webáruházban megrendelt termékek vételárát, valamint a házhozszállítás díját a vásárló a postásnak fizeti ki.
 • Banki utalás: A Webáruházban megrendelt termékek vételárát a szállítási költséggel együtt a Szolgáltató 1.1 pontban megadott bankszámlaszámára kell utalni. Az utalás kedvezményezettje Novák Petra E.V. Az utalás közlemény rovatában a következőket kell feltüntetni: Megrendelő neve. A megrendelt termékek az összeg beérkezését követően kerülnek postázásra.
 • Személyes átvétel és fizetés a Szolgáltató székhelyén: A megrendelt termékeket a Szolgáltató székhelyén (6500 Baja, Szőlő u. 68. / i.ép. fsz. 3.) személyesen is át lehet venni külön szállítási díj és egyéb járulékos költségek nélkül. Személyes átvétel esetén a Webáruházban megrendelt termékek vételára a Szolgáltató székhelyén kerül készpénzben kifizetésre.
 1. A szerződéstől való elállás
 • A Vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas.
 • A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, vagy ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés létrejöttét megerősítő és a szerződés rendelkezéseit tartalmazó feltételeket, akkor ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
 • A termék visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak.
 1. Adatvédelem és hírlevél

 

 • Adatvédelem
 • A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként regisztráljon, és a regisztrációt követően a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja.
 • A regisztráció során és/vagy azt követően a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul. Lásd: 2011. évi CXII. Törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.
 • A Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során és/vagy azt követően kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.
 • A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az 1.1 pontban megadott e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor kitörli.
  • Hírlevél
 • Szolgáltató kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.
 1. Szavatosság és jótállás

 

 • A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállal, vagy vállalnak a Szolgáltató beszállítói.
 • A szavatosság időtartama 3 (három) hónap és a szavatossági igény érvényesítésére 1 (egy) év áll a vevő rendelkezésére.
 • A Szolgáltató az általa a Webáruházban forgalmazott termékekre jótállást nem vállal.
 1. Egyéb feltételek
 • A Football Mania Online Webshop internetes áruház üzemeltetője ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

Kelt: Baja, 2020-08-22