Jogi nyilatkozat

Elállás

A Football Mania Online Webshop üzemeltetője a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen a Vásárló érdekeit szem előtt tartva a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló tizennégy munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszeru használatából eredő kárának megtérítését.
Továbbá, a vevőnek jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni, a megrendelését lemondani. Ez esetben a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást kérjük, hogy az info@footballmania.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjen.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Football Mania Online Webshop üzemeltetője ezúton tájékoztatja Önt, hogy betartja a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja azokat. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása a szállító részére. Ekkor azonban, az alvállalkozók az általunk átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Webshop üzemeltetője kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen levelet, hírleveleket és spameket nem küld. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el (2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.)

Egyéb nyilatkozat

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára.