Klubcsapatok - ajándéktárgyak
F.C. Barcelona
Real Madrid C.F.
F.C. Internazionale Milan
A.C. Milan
Juventus F.C.
Arsenal F.C
Manchester United F.C.
Chelsea F.C.
A.S. Roma
F.C. Bayern München
Liverpool F.C
Borussia Dortmund F.C.
Brazília
Club Atletico de Madrid
Hazai csapatok
Ferencvárosi Torna Club
Magyarország
Csapatmezek
Csapatmezek
Kiemelt ajánlatok
Kerámia órák
Labdák
Babzsákfotelek
EB2016

Kulcsszavak
football webshop, foci webáruház, foci shop, barcelona webshop, szurkolói ereklyék, szurkolói kellék, szurkolói bolt, foci ajándék, football mánia, online webshop, fradi shop, foci bolt, futball fanshop, ferencváros shop, fradi bolt, real madrid, manchester, juventus, milan, arsenal, fc barcelona ajándéktárgy, real madrid shop
Jogi nyilatkozatok

----------------------------------------------------------------------

Elállás

A Football Mania Online Webshop üzemeltetője a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen a Vásárló érdekeit szem előtt tartva a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló tizennégy munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszeru használatából eredő kárának megtérítését.
Továbbá, a vevőnek jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni, a megrendelését lemondani. Ez esetben a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást kérjük, hogy az info@footballmania.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjen.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Football Mania Online Webshop üzemeltetője ezúton tájékoztatja Önt, hogy betartja a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja azokat. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása a szállító részére. Ekkor azonban, az alvállalkozók az általunk átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Webshop üzemeltetője kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen levelet, hírleveleket és spameket nem küld. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el (2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.)

Egyéb nyilatkozat

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára.